Die Reiseroute


Reiseroute Fotoreise China 2018


Das Buch zur Reise


China 2018


Der Reisebericht

China 2018
China_2018.pdf (369.59KB)
China 2018
China_2018.pdf (369.59KB) 


 
Fotoreise nach China im Oktober 2018

Schanghai – Nanxun Watertown – Huangshan (Gelbe Berge) – Tang Mo Watertown – Hangzhou – Zhangjiajie/Wulingyuan – Chongqing – Dazu (Rock Carvings) – Chengdu – Dujiangyan – Siguniangshan – Ya'an – Chengdu


Schanghai


DSC02085_Schanghai
Schanghai
DSC02369_Schanghai
Schanghai
DSC02131_Schanhai
Schanghai, Huangpu River
DSC02084_Schanghai
Schanghai
DSC02343_Schanghai
Schanghai
DSC02344_Schanghai
Schanghai
DSC02190_JuGarden
Schanghai, Yu Garden
DSC02188_YuGarden
Schanghai, Yu Garden
DSC02511_Nanxun
Nanxun, Watertown
DSC02539_Nanxun
Nanxun, Watertown
DSC02621_Nanxun
Nanxun, Watertown
DSC02531_Nanxun
Nanxun, Watertown
DSC02550_Nanxun
Nanxun, Watertown
DSC02437_Nanxun
Nanxun, Watertown
DSC02835_Huangshan
Huangshan, Gelbe Berge