Die Reiseroute


Reiseroute Fotoreise China 2018


Das Buch zur Reise


China 2018


Der Reisebericht

China 2018
China_2018.pdf (369.59KB)
China 2018
China_2018.pdf (369.59KB) 


 
Fotoreise nach China im Oktober 2018

Schanghai – Nanxun Watertown – Huangshan (Gelbe Berge) – Tang Mo Watertown – Hangzhou – Zhangjiajie/Wulingyuan – Chongqing – Dazu (Rock Carvings) – Chengdu – Dujiangyan – Siguniangshan – Ya'an – Chengdu


Schanghai


 • DSC02085_Schanghai
  Schanghai
 • DSC02369_Schanghai
  Schanghai
 • DSC02131_Schanhai
  Schanghai, Huangpu River
 • DSC02084_Schanghai
  Schanghai
 • DSC02343_Schanghai
  Schanghai
 • DSC02344_Schanghai
  Schanghai
 • DSC02190_JuGarden
  Schanghai, Yu Garden
 • DSC02188_YuGarden
  Schanghai, Yu Garden
 • DSC02511_Nanxun
  Nanxun, Watertown
 • DSC02539_Nanxun
  Nanxun, Watertown
 • DSC02621_Nanxun
  Nanxun, Watertown
 • DSC02531_Nanxun
  Nanxun, Watertown
 • DSC02550_Nanxun
  Nanxun, Watertown
 • DSC02437_Nanxun
  Nanxun, Watertown
 • DSC02835_Huangshan
  Huangshan, Gelbe Berge